მონტაჟი

ჩვეულებრივი კარის მონტაჟი - 70 ლარი

გასაგორებელი კარის მონტაჟი - 150 ლარი

ორფრთიანი კარის მონტაჟი - 100 ლარი

კარის დემონტაჟი - 30 ლარიდან

სამზარეულოს კედლის წინსაფრების მონტაჟი - 50 ლარი (კედლის კუთხის და ელექტრო წერტილის არსებობის შემთხვევაში აღნიშნულ თანხას ემეტება 10 ლარი თითოზე)