მიწოდება

კარის მიტანა თბილისის მაშტაბით - უფასო

„დორემი“ გთავაზობთ უფასო მიტანის და კარის/კარების ბინამდე ატანის სერვისს. მიწოდება ხდება წინასწარ შეთანხმებულ დღეს, საათის დაზუსტების გარეშე.

 შეძენილი კარის მიტანა ხდება  3 სამუშაო დღის განმავლობაში. მიტანამდე 1 საათით ადრე „დორემი“ აფრთხილებს მომხმარებელს. თუ ეს ვადა მომხმარებლისთვის ხელსაყრელი არ არის, მომხმარებელმა თავად უნდა გაიტანოს პროდუქცია საწყობიდან.