კორექტირება

კარის ერთი მხარის კორექცია (სიმაღლე ან სიგანე) - 30 ლარი

კარის ორი მხარის კორექცია (სიმაღლე და სიგანე) – 40 ლარი 

კარის სახელურის მექანიზმის ამოჭრა - 30 ლარი