კორექტირება

კარის ერთი მხარის კორექცია (სიმაღლე ან სიგანე) -  50 ლარიდან

კარის სახელურის მექანიზმის ამოჭრა - 30 ლარი