შეღებვა

კარის შეღებვა - 150 ლარიდან

კარის დაღარვა (დაფრეზვა) - 50 ლარიდან