ჩვენ შესახებ

„დორემის“ ძირითადი მიმართულებაა როგორც შიდა კარის იმპორტი და რეალიზაცია, ისე ავეჯისა და სარემონტო მასალების მიწოდება მომხმარებლისთვის. მომწოდებლების შერჩევისას, ვითვალისწინებთ სამ ძირითად კრიტერიუმს: თანამედროვე სტილთან ერთად, დიზაინი იყოს გამორჩეული და განსხვავებული, ხარისხი აკმაყოფილებდეს მაღალ სტანდარტებსა და პროდუქციის ფასი იყოს მისაღები.

მიგვაჩნია, რომ ჩვენ ძირითად ღირებულებას, პროდუქციის ხარისხზე ორიენტირებულობასთან ერთად, წარმოადგენს თქვენს მოთხოვნებზე მორგებული სერვისების შეთავაზება. ეს გულისხმობს თქვენ მხარდაჭერას ყველა ეტაპზე, პროდუქციის სწორად შერჩევიდან დაწყებული, მისი ინსტალაციით და შემდგომ, საგარანტიო* პერიოდში, მომსახურებით.

პროდუქტების ჭრილში, გთავაზობთ რამდენიმე მიმართულებას:

 

* ვრცელდება იმ პროდუქციაზე, რომელსაც აქვს საგარანტიო.